Birikim Mühendislik

Mühendislik

Birbirleriyle entegre olmuş uzman yapısal, mekanik ve elektrik tasarım ekibimiz; tasarım çalışmalarını 3 boyutlu ve gerçek zamanlı, Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling, BIM) yaparak ve dünya çapında kabul görmüş yapısal analiz programları kullanarak:

  • ön proje ve maliyet hesaplamalarının yapılması,
  • ekonomik, emniyetli ve uygulanabilir çözüm yolunun bulunması,
  • deprem yöetmeliğine ve TS500, UBC97, IBC, ASCE, ACI, EUROCODE gibi güncel ve uluslararası kabul görmüş şartnamelere ve gerçekleşmesi planlanan projenin mekanına, kaynaklarına, sosyal ve politik unsurlara uygun tasarımın yapılması,
  • İşin yasalara uygunluğunu gösterir raporların hazırlanması,
  • montaj ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,
  • imalat, montaj, uygulama resimleri, tasarım ve çizimlerin hazırlanması

gibi konularda hizmet vermektedir.