Birikim Mühendislik

Mühendislik

Birbirleriyle entegre olmuş uzman yapısal, mekanik ve elektrik tasarım ekibimiz; tasarım çalışmalarını 3 boyutlu ve gerçek zamanlı, Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling, BIM) yaparak ve dünya çapında kabul görmüş yapısal analiz programları kullanarak:

  • ön proje ve maliyet hesaplamalarının yapılması,
  • ekonomik, emniyetli ve uygulanabilir çözüm yolunun bulunması,
  • deprem yöetmeliğine ve TS500, UBC97, IBC, ASCE, ACI, EUROCODE gibi güncel ve uluslararası kabul görmüş şartnamelere ve gerçekleşmesi planlanan projenin mekanına, kaynaklarına, sosyal ve politik unsurlara uygun tasarımın yapılması,
  • İşin yasalara uygunluğunu gösterir raporların hazırlanması,
  • montaj ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,
  • imalat, montaj, uygulama resimleri, tasarım ve çizimlerin hazırlanması

gibi konularda hizmet vermektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMIMIZI BAŞLATTIK!

972kWp DC / 880 kWe AC gücünde Güneş Enerji Santrali kurulması için gerekli başvurularımızı yaptık, yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık, ödemelerimizi yaptık ve çalışmaları başlatmış olduk.

Yılda 2440 adet ağacı kurtarmak, 1400 ton sera gazı salınımını engellemek ve üretim sürekliliğini sağlayarak müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla başlatılan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyoruz.

Haziran 2022’ de devreye girecek olan Birikim Güneş Enerjisi Santrali 1415,17 MWh/yıl enerji üretimi gerçekleştirecek.