Birikim Mühendislik

Altay Polymetal

KZ Kırma & Eleme Tesisi, Kazakistan