Birikim Mühendislik

Demir Export

Demir Cevheri Hazırlama Tesisi 

Anahtar teslimi proje.

Kırma & eleme tesisi tasarım, imalat ve montajı.