Birikim Mühendislik

Özdoğu Madencilik

Bakır Molibdenyum Tesisi Balıkesir, Havran